uc browser thắng giải thưởng đầu tiên cho "hiệu suất của trình duyệt trang web" trong cuộc bầu cử ứng dụng 3G được tổ chức bởi Nam hàng ngày. (17 tháng 5 năm 2010, Bắc Kinh) UCWeb, nhà cung cấp hàng đầu của điện thoại di động công nghệ phần mềm Internet và ứng dụng dịch vụ, sản phẩm chủ lực đã uc browser của nó giành được giải thưởng đầu tiên cho "hiệu suất của trình duyệt trang web" trong cuộc bầu cử ứng dụng 3G được tổ chức bởi Nam hàng ngày. uc browser đã được ghi nhận cho các tính năng của nó là "tốc độ cao, khả năng tương thích tốt, ổn định và đáng chú ý" và hỗ trợ xuất sắc của mình với các mạng 3G. Điều này đã giành được lời khen ngợi nào từ người sử dụng 3G trong nước. uc browser nhận được các ý kiến sau đây từ miền Nam hàng ngày: ". Nghệ sĩ biểu diễn tốt nhất của các trình duyệt di động trong nước, có tốc độ cao và tiết kiệm chi phí, và với rất nhiều người nước ngoài"

Nguồn : cusc