Giá chốt 2.1 triệu. Giá đã tốt,Call nhanh sẽ có giá fix giao lưu.