Mình mới lên mấy em gà dữ anh em nào có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại : 090816747.
Mấy em gà con cỡ bốn tháng tuổi.
Ba em gà tre đá chân lớn , đá miệng , tốc độ nhanh , chuẩn , chính xác.
Hình đây nè , nghía thoải mái.