anh em nào có bào giúp số và giá vào hot. tks anh em đọc tin