Có cái sim tứ 9 muốn bán. Bác nào kết liên lac trực tiếp nhé 0989137779
0916589999 = 65m