sim cổ năm 1993
09034.88.202=500 ngàn
09034.88.211=500 ngàn
giá đi nhanh 700k 1 cặp
lấy tiền uống cafe nào
sim nguyên kit ngày xưa nhé,có tk khi kích hoạt