0913.95.73.79=1.5 triệu
09.1971.71.39 =2 triệu

0918.066.339=1.2 triệu
0913.125.139=2.5triệu
093.886.75.79=1.3 triệu
0909.080.239 =1 triệu
giá giảm mạnh tay