0932 949 949
0936 744 744
gi
á ra đi cả 2 sim 11 triệu
01 272 272 272
01 242 242 242

giá ra đi cả 2 sim 12 triệu

liên hệ : simbaoloc 0977 056789 - 0977 303 303