096.994.0000
Đang cần tiền, sim đã kích, giao dịch trung gian cho chắc ăn đôi đường! Gía cho em nó ra đi 4tr chẵn!( trả giá được chơi luôn)
Gía trong 2 ngày 23 - 24!
Thank anh em quan tâm!
**==**==**==**==
Call : 0969940000 or 0987220637