Ðói - Bán :
09.879.40999 - sim tra truoc Gia 4tr5
09 3793 5858 - 1,5tr

MMCCall : 0935.1.2.12.12 nhé