Call 0909.03.9999 - 0969.987789
Giá lô 3 sim = 2,x (x nhỏ)
giá lẻ bên cạnh

0964161980 = 1200k
0964311986 = 1900k
0969461995 = 1500k

sim nk mãi mãi
Ae kết call nhé