bán em 0912866669 =7,x triệu
call lấy giá ngon nhé