bác nào cần list call gấp hoạc buzz yahoo simdepducminh có list ngay số lượng trên 100 em hàng hiếm