Có mấy số các bác gửi nhưng khách chưa ok tìm tiếp

1 em 09xxx1995 VTBác nào báo e giá tốt