Em cần nhập hàng viettel 10 số đuôi 39 các bác có alo em ạ
giá tốt em lấy hết ạ