0948 097 097
sim trả trc gói đoàn viên
thanh lý gấp trong 3 ngày

giá 3tr
gd trực tiếp tại Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An, HCM, Gia Lai
các nơi khác chuyển tiền trc giao sim sau.
LH: 09434 13579