0987816666 27tr fix chút đỉnh cho bác nào nhiệt tình