0969.58.49.68 : 250k

0969.58.57.59 : 900k
Sim đôi nk , hạn kích 12/2013

0984.6999.88 : 2000k

0989.02.77.99 : 2200k


Giá đã giảm ..ko fix

Liên hệ : 0969 984 984