0982.368.186
tài lộc phát_sinh phát lộc

giá 1,5 triệu
tình trạng sim nguyên kít
kết call: 0968.79.0888