09.94.86.5555 và 09.96.08.7979 giá 10t sim chính chủ sang tên.Lh:09.94.86.5555 sẽ có giá good