EM ĐANG CẦN MUA MỘT EM TAM HOA 6 ĐẦU 097,098 GIỮA XẤU XẤU BẨN BẨN CŨNG ĐƯỢC MIỄN GIÁ TỐT BÁC NÀO CÓ GỬI SỐ QUA HOT DƯỚI CHỮ KÝ EM VỚI Ạ! thanks các bác quan tâm