AE tải file ==>http://upfile.vn/di5k
Sorry mod vì file sim quá nhiều nên phải gửi linke cho ae tiện down về xem.