[LEFT][CENTER][SIZE=6][B][COLOR=seagreen]- SHIP HÀNG TẬN NƠI VỚI GIÁ 50K NỘI THÀNH

-LƯU Ý : ACE NÀO MUA NGUYÊN BỘ MÁY + MÀN HÌNH SẼ ĐƯỢC TẶNG [COLOR=red]COMBO CHUỘT + PHÍM[/COLOR] (Bao anh em đập)
[/COLOR][/B][/SIZE]
[B][SIZE=5][COLOR=red]pro nào cần DVD RW thì vui lòng +100k nhé![/COLOR][/SIZE][/B][IMG]http://vozforums.com/images/smilies/Off/adore.gif[/IMG] [/CENTER]


[LEFT][B]
[SIZE=5][COLOR=navy]Cấu hình 1:[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=red]1/Dell OPTIPLEX 755sff [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=navy](Case nằm mini)[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=navy][SIZE=4]MAIN:chipset[/SIZE] [/COLOR][COLOR=red][SIZE=4]INTEL Q35 [/SIZE][/COLOR][COLOR=green][SIZE=4]( 4 LOT RAM)[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=blue][SIZE=4]CPU:[/SIZE][/COLOR][SIZE=5] [COLOR=red]E6550[/COLOR][/SIZE] [COLOR=blue][SIZE=4]( core 2 dual 2.33 / 4M / 1333)[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=blue]RAM: [/COLOR][/SIZE][COLOR=red][SIZE=5]1G DDR2[/SIZE][/COLOR][SIZE=4] bus [COLOR=red]667-800[/COLOR][/SIZE] [COLOR=blue][SIZE=4]hàng máy bộ[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=blue]HDD: [/COLOR][/SIZE][COLOR=red][SIZE=5]80G [/SIZE][/COLOR][COLOR=blue][SIZE=4](Sata)[/SIZE][/COLOR][SIZE=4] [COLOR=red]NEW[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=red]DVD RW SATA [/COLOR][/SIZE][COLOR=blue][SIZE=4]máy bộ chạy bao ngon[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=blue]Tình trạng: mới [SIZE=5][COLOR=red]99%[/COLOR][/SIZE] gần như mới[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=blue]Giá bán truyen nguoi lon color="red">[SIZE=5]2.250.000 [/SIZE]VNĐ
[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=red](Bảo hành 12 tháng)[/COLOR][/SIZE]
[/B]

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning"]
[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][IMG]http://vozforums.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG][/TD]
[TD="class: td2"]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x242.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1305567.png[/IMG][B][SIZE=5][COLOR=red]Cấu Hình 2A: HP DC5700 (Case nằm mini)[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=4][COLOR=seagreen]Máy bộ từ USA về bao bền lun nha !!![/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=blue]Mainboard: Chipset Intel [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=red]Q965[/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=royalblue]VGA 256Mb[/COLOR][/SIZE][COLOR=red][SIZE=4](chạy hơn main g31 hàng trong nước nhiều)[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=blue]SOUND onboard[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=blue]CPU:core2[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=red]E4600[/COLOR][/SIZE] [COLOR=blue][SIZE=4](2.4ghz/2M/800) + Fan zin HP chạy cực mát im ru[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=blue]DDRam: [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=red]DDRam II 1G/667-800[/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=red]+ 4 khe ram[/COLOR][/SIZE][COLOR=blue][SIZE=4] cho ACE tha hồ nâng cấp.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=red][SIZE=5]80Gb[/SIZE] [SIZE=4](Sata)[/SIZE][/COLOR] [COLOR=blue][SIZE=4]NEW +[/SIZE][/COLOR] [URL="http://xinh9xx.sextgem.com"]truyen sexx[/URL] [COLOR=red][SIZE=5]8 USB[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=blue][SIZE=4]DVD-ROM Sata (hàng máy bộ bao bền)[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=seagreen][SIZE=4]LAN Gigabit 1000 , [/SIZE][/COLOR][COLOR=blue][SIZE=4]Full HD 1080P.[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=blue]Giá bán: [SIZE=5][COLOR=red]2.050.000[/COLOR][/SIZE] VNĐ[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=teal]Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1[/COLOR][/SIZE][/B]

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning"]
[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][IMG]http://vozforums.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG][/TD]
[TD="class: td2"]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x254.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1305568.png[/IMG][B][SIZE=5][COLOR=red]Cấu Hình 2B: HP DC5700 (Case nằm mini)[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=4][COLOR=seagreen]Máy bộ từ USA về bao bền lun nha !!![/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=blue]Mainboard: Chipset Intel[/COLOR] [/SIZE][SIZE=5][COLOR=red]Q965[/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=royalblue]VGA 256Mb[/COLOR][/SIZE][COLOR=red][SIZE=4](chạy hơn main g31 hàng trong nước nhiều)[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=blue]SOUND onboard[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=blue]CPU:core2[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=red]E6400[/COLOR][/SIZE] [COLOR=blue][SIZE=4](2.13ghz/4M/1066) + Fan zin HP chạy cực mát im ru[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=blue]DDRam: [/COLOR][/SIZE]truyen 18+ size="5">[COLOR=red]DDRam II 2G/667-800[/COLOR] [SIZE=4][COLOR=red]+ 4 khe ram[/COLOR][/SIZE][COLOR=blue][SIZE=4] cho ACE tha hồ nâng cấp.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=red][SIZE=5]160Gb[/SIZE] [SIZE=4](Sata)[/SIZE][/COLOR] [COLOR=blue][SIZE=4]NEW +[/SIZE][/COLOR] [COLOR=red][SIZE=5]8 USB[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=blue][SIZE=4]DVD-ROM Sata (hàng máy bộ bao bền)[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=seagreen][SIZE=4]LAN Gigabit 1000 , [/SIZE][/COLOR][COLOR=blue][SIZE=4]Full HD 1080P.[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=4][COLOR=blue]Giá bán: [SIZE=5][COLOR=red]2.400.000[/COLOR][/SIZE] VNĐ[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=teal]Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1[/COLOR][/SIZE][/B]

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning"]
[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][IMG]http://vozforums.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG][/TD]
[TD="class: td2"]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x254.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1305568.png[/IMG]
[CENTER][B]

[LEFT][B][COLOR=blue][SIZE=4][SIZE=5][COLOR=red]CẤU HÌNH 3: DELL 0PTIPLEX 745 (Case nằm mini)[/COLOR][/SIZE]

CPU:CPU Intel core2 duo [COLOR=red][SIZE=5]E6400 [/SIZE][/COLOR]2.130GHz/2M/1066
Main: Dell Chipset Intel [SIZE=5][COLOR=red]DQ965[/COLOR][/SIZE] ,socket [COLOR=red][SIZE=5]775[/SIZE][/COLOR]
RAM: [COLOR=red][SIZE=5]DDRamII 1G [/SIZE][/COLOR]bus 667-800 hàng máy bộ rất mới nhé!
HDD: [COLOR=red][SIZE=5]80GB Sata New [/SIZE][/COLOR]
VGA: [COLOR=red]256Mb onboard, [/COLOR]
CD : DVD combo
LAN [COLOR=red]10/100/1000.[/COLOR]
PSU Dell 305W ( chạy bao ngon nhé )
Giá bán: [COLOR=red][SIZE=5]2.150.000[/SIZE][/COLOR]VNĐ [/SIZE][/COLOR][/B]

[B][SIZE=4][COLOR=seagreen]Bảo hành: 12 tháng[/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]
:ctn (39):

[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1307357.png[/IMG]


[LEFT][B][COLOR=blue][SIZE=4][SIZE=5][COLOR=red]CẤU HÌNH 4: DELL 0PTIPLEX 745 (Case nằm mini)[/COLOR][/SIZE]

CPU:CPU Intel core2 duo [COLOR=red][SIZE=5]E4600 [/SIZE][/COLOR]2.130GHz/2M/1066
Main: Dell Chipset Intel [SIZE=5][COLOR=red]DQ965[/COLOR][/SIZE] ,socket [COLOR=red][SIZE=5]775[/SIZE][/COLOR]
RAM: [COLOR=red][SIZE=5]DDRamII 2G [/SIZE][/COLOR]bus 667-800 hàng máy bộ rất mới nhé!
HDD: [COLOR=red][SIZE=5]160GB Sata New [/SIZE][/COLOR]
VGA: [COLOR=red]256Mb onboard, [/COLOR]
CD : DVD combo
LAN [COLOR=red]10/100/1000.[/COLOR]
PSU Dell 305W ( chạy bao ngon nhé )
Giá bán: [COLOR=red][SIZE=5]2.500.000[/SIZE][/COLOR]VNĐ [/SIZE][/COLOR][/B]
[B][SIZE=4][COLOR=seagreen]Bảo hành: 12 tháng[/COLOR][/SIZE][/B]


[B][COLOR=blue][SIZE=4][SIZE=5][COLOR=red]CẤU HÌNH 5: DELL 0PTIPLEX 760 (Case nằm mini)[/COLOR][/SIZE]
CPU:CPU Intel core2 duo [COLOR=red][SIZE=5]E6550 [/SIZE][/COLOR]2.330GHz/4M/1333
Main: Dell Chipset Intel [SIZE=5][COLOR=red]Q45[/COLOR][/SIZE] ,socket [COLOR=red][SIZE=5]775[/SIZE][/COLOR]
RAM: [COLOR=red][SIZE=5]DDRamII 2G [/SIZE][/COLOR]bus 667-800 hàng máy bộ rất mới nhé!
HDD: [COLOR=red][SIZE=5]160GB Sata New [/SIZE][/COLOR]
VGA: [COLOR=red]1024Mb onboard, [/COLOR][B][SIZE=4][COLOR=seagreen](Bao chơi game)[/COLOR][/SIZE][/B]
CD : DVD combo
LAN [COLOR=red]10/100/1000.[/COLOR]
PSU Dell 305W ( chạy bao ngon nhé )
Giá bán: [COLOR=red][SIZE=5]2.800.000[/SIZE][/COLOR]VNĐ [/SIZE][/COLOR][/B]
[B][SIZE=4][COLOR=seagreen]Bảo hành: 12 tháng[/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning"]
[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][IMG]http://vozforums.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG][/TD]
[TD="class: td2"]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x307.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1324924.png[/IMG]


[LEFT][B][COLOR=blue][SIZE=4][SIZE=5][COLOR=red]CẤU HÌNH 6: DELL 0PTIPLEX 745 (Case đứng lớn)[/COLOR][/SIZE]
CPU:CPU Intel core2 duo [COLOR=red][SIZE=5]E6600 [/SIZE][/COLOR]2.4GHz/4M/1066
Main: Dell Chipset Intel [SIZE=5][COLOR=red]Q965[/COLOR][/SIZE] ,socket [COLOR=red][SIZE=5]775[/SIZE][/COLOR]
RAM: [COLOR=red][SIZE=5]DDRamII 2G [/SIZE][/COLOR]bus 667-800 hàng máy bộ rất mới nhé!
HDD: [COLOR=red][SIZE=5]80GB Sata New [/SIZE][/COLOR]
VGA: [COLOR=red]256Mb onboard, [/COLOR][B][SIZE=4][COLOR=seagreen](Bao chơi game)[/COLOR][/SIZE][/B]
CD : DVD combo
LAN [COLOR=red]10/100/1000.[/COLOR]
PSU Dell 305W ( chạy bao ngon nhé )
Giá bán: [COLOR=red][SIZE=5]2.700.000[/SIZE][/COLOR]VNĐ [/SIZE][/COLOR][/B]
[B][SIZE=4][COLOR=seagreen]Bảo hành: 12 tháng[/COLOR][/SIZE][/B][/LEFT]
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1357797.jpg[/IMG]

[LEFT][B][COLOR=blue][SIZE=4][SIZE=5][COLOR=red]CẤU HÌNH 7: DELL 0PTIPLEX 760 (Case đứng lớn)[/COLOR][/SIZE]
CPU:CPU Intel core2 duo [COLOR=red][SIZE=5]E6750 [/SIZE][/COLOR]2.330GHz/4M/1333
Main: Dell Chipset Intel [SIZE=5][COLOR=red]Q45[/COLOR][/SIZE] ,socket [COLOR=red][SIZE=5]775[/SIZE][/COLOR]
RAM: [COLOR=red][SIZE=5]DDRamII 2G [/SIZE][/COLOR]bus 667-800 hàng máy bộ rất mới nhé!
HDD: [COLOR=red][SIZE=5]80GB Sata New [/SIZE][/COLOR]
VGA: [COLOR=red]1024Mb onboard, [/COLOR][B][SIZE=4][COLOR=seagreen](Bao chơi game)[/COLOR][/SIZE][/B]
CD : DVD combo
LAN [COLOR=red]10/100/1000.[/COLOR]
PSU Dell 305W ( chạy bao ngon nhé )
Giá bán: [COLOR=red][SIZE=5]3.100.000[/SIZE][/COLOR]VNĐ [/SIZE][/COLOR][/B]
[B][SIZE=4][COLOR=seagreen]Bảo hành: 12 tháng[/COLOR][/SIZE][/B]
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1357797.jpg[/IMG]
[/LEFT]
[/B][/CENTER]
[/LEFT]
[CENTER][B][CENTER][B][SIZE=4]

[COLOR=red]***************************************[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]

[B][SIZE=5][COLOR=blue]Tình hình là em đang có một lô bàn phím [COLOR=red][SIZE=6]HP KB-0316[/SIZE][/COLOR] ,hàng đẹp, bền, [COLOR=darkred]không bay chữ[/COLOR], [I][COLOR=darkorange]hơn hẳn các bàn phím mới thông dụng trên thị trường hiện nay[/COLOR][/I], giá chỉ [SIZE=7][COLOR=red]70k[/COLOR][/SIZE], có giá tốt cho anh em nào lấy số lượng. [COLOR=seagreen]
(Bảo hành 1 tháng)[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/B]

[CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]HÌNH THẬT EM NÓ[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]

[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1324925.png[/IMG]

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning"]
[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][IMG]http://vozforums.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG][/TD]
[TD="class: td2"]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x243.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1324926.png[/IMG]
[B][SIZE=5][COLOR=navy]
KÈM THEO MOUSE HP CHUYÊN GAME GIÁ RẺ BẤT NGỜ [COLOR=red][SIZE=6]55K[/SIZE][/COLOR] (GIÁ THỊ TRƯỜNG LÀ[COLOR=red] 70K[/COLOR] NHÉ)[/COLOR][/SIZE][/B]

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning"]
[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][IMG]http://vozforums.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG][/TD]
[TD="class: td2"]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x343.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1324923.png[/IMG][/B][/CENTER]
[/LEFT]
[CENTER][CENTER][B][SIZE=4][COLOR=red]***************************************[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
[SIZE=6][CENTER][COLOR=seagreen]MÀN HÌNH LCD (Hàng xách tay từ USA new 96%)[/COLOR][/CENTER]
[/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=red]1/ LCD 17 inch:[/COLOR] [COLOR=red]DELL 170S[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=4][COLOR=seagreen]Giá bán: [SIZE=5][COLOR=red]1.250.000[/COLOR][/SIZE] VNĐ[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=seagreen][SIZE=4](Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1)[/SIZE][/COLOR]

[SIZE=6][COLOR=red][B]2/ LCD 17 inch ultrashasp DELL [COLOR=darkred]1707Fp[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE]
[B][SIZE=4][COLOR=blue]*Giá:[SIZE=5][COLOR=red]1.300.000[/COLOR][/SIZE] (bảo hành 3 tháng)[/COLOR][/SIZE][/B]

[SIZE=5][COLOR=red]3/ LCD 19 inch: [COLOR=red]Model 198WFP[/COLOR] (Dòng cao cấp, xách tay từ Mỹ, bao đẹp)[/COLOR][/SIZE]

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning"]
[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][IMG]http://vozforums.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG][/TD]
[TD="class: td2"]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 792x352.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[IMG]http://www.uphinh.vn/image/stream/1305570.png[/IMG]

[COLOR=seagreen][SIZE=4]LCD chất lượng Mỹ, cứng cáp, màu sắc đẹp long lanh, cực bền
Giá bán: [COLOR=red][SIZE=5]1.550.000[/SIZE][/COLOR] VNĐ (Bảo hành 3 tháng 1 đổi 1)[/SIZE][/COLOR]
[B][CENTER][COLOR=seagreen][SIZE=5]Liên hệ:
ĐC: 502/4 Nguyễn Oanh, P6, Gò Vấp, TP.HCM[/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=red]0934.155.377 [/COLOR][/SIZE][SIZE=5](Mr. Bi)[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[/B]
[CENTER][COLOR=blue][SIZE=5][B]Yahoo[/B][/SIZE][/COLOR]: [SIZE=5][B][COLOR=red]tuananhnguyen_90_it
[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
[/CENTER]