Bán 0979.02.1979 liên hên 0168.408.6666. E ở Đông Anh nhé.