Mình đang cần tìm em 0968xxx968 trong đó xxx là số gánh tránh 4. Anh em nào có reply hoặc sms vào chữ ký giùm nhé. Cảm ơn anh em!