0979.418.222..............950k
0964.805.222..............900k
09.8899.2444..............700k
0967.396.444..............600k
0964.768.444..............600k
0984.247.000..............600k
0964.8.1.1987.............1tr
0962.70.1985..............900k
0965.184.186..............800k
096.555.8008..............800k
0969.91.92.91.............700k
0965.113133...............700k
0967.225525...............700k
0969.222332...............700k
0983.892.982..............700k
096.567.1441..............650k
0964.55.6776..............650k
0965.999.010..............600k
0987.310.410..............500k
0967.753.853..............500k
0986.966.911..............đã bán

Hotline: 0965.683.686.
Anh em kết số nào call chốt luôn nhé. Giá chuẩn ko nhận mặc cả