bán mấy e
0917.16.18.18 = 5t
0943.88.39.39 =6t
0943.00.33.99 =5t
0943.00.88.66 = 5t
0943.884.884 =5t5
0943.55.99.88 =5t
ae kết call mình có giá ngon nhé