tất cả đều sim trả trước nguyên kít vào tên nhanh gon
liên hệ: 0985.33.55.88
có bán sim trả góp

0976.05.9999 giá 50 triệu

0987.05.8888 gia 52 trieu0975.29.29.29 giá 45 triệu0943.26.5555 giá 16 triệu

0935.48.5555 giá 16 triệu
0979.55.11.99 giá 7 triệu

0965.223.888 giá 7 triệu

0966.95.88.99=5

0962.85.88.99=5

0969.63.88.99=5

0986.08.1995=3

0943.00.1995=2

0988.49.11.88=3