Tình trạng trả sau,không cam kết..kh mua trả sau hoặc trả trước ok.