sim cam kết 300k/18 tháng.miến phí 700 phút nội mạng.
bao sang tên toàn quốc.
liên hệ chữ kí