14 sim đã kich hoạt tháng 7/2013

tổng TK: 50.000 Đ
TK Chính : 25.000 đ
TK Phụ : 25.000 đ


(Mỗi tháng được +30.000 đ Nội Mạng/12tháng)

01673.695.789
01644.32.32.96
01673.695.456
01643.421.321
01654.3456.86
01673.695.795
016555.333.47
01633.89.76.76
01648.73.74.48
01634.22.06.06
01655.30.54.54
01673.695.659
016666.2882.0


giá 80k/sim