Bán vài sim nguyên kít, trả trước

0969.846.222___800k
01256.555.222___550k
01256.555.333___550k

Bác nào kết call em: 0983.795.000 hoặc 0969.365.688