Cần 09*731991 và 09*111997 3 mạng chính ai có show giúp với ạ. Càng rẻ càng tốt vì khách là sinh viên ạ. Thanks