Bán vài sim lấy tiền mua gạo ngày mưa

0969.846.222___800k
0987.752.333___1250k
0932.845.886___350k
01256.555.222___550k
01256.555.333___550k

tất cả nguyên kít

Liên hệ: 0983.795.000 hoặc 0969.365.688