Cần sim Mobi 10 số đuôi 7979
khong dính 4 anh em có call
0939111000 -0978 141 141
minh đang cân cho khách gấp anh em có cứ show cho giá tôt..chúc ca nha SSC lam ăn phát tài