016.32203.999
016.33215.999
016.32213.999
016.32230.999
016.32173.999
016.33270.999
016.32260.999
016.33250.999
016.32205.999
tất cả Đồng giá 300k/1 sim kmc đâu nhe ))))
0978701993=1tr8
sim nguyên kít
Đăng kí chính chủ
AE nào kết call: 0968851994
giao luu vs AE ssc chút
=((=((=((