092.336.4999 = 1000k.
0923.7.2.1999 = 1200k.
0925.32.7999 = 1200k.
0923.5.6.1999 = 1500k.

giảm giá 25%/s trong ngày cho ACE sim TQ.
Lấy nguyên lô có giá cực tốt.
Call:
01.222.191919 - 01.272.818888.