Mới nhập về lô tam hoa 5 nét căng.
LH:
0986.333.000 để có giá tốt nhất(tr=triệu đồng)
09.6789.0.555 =8tr
09.6789.1.555 =8tr
09.6789.2.555 =8tr
09.6789.6.555 =8tr
09.6789.8.555 =8.5tr
09.6789.9.555 =10tr
096.55.22.555 =9tr
0.97.97.99.555 =8tr
0.97.98.99.555 =8tr
097.9876.555 =8tr
097.5678.555 =12tr
0988.232.555 =8tr
097.88.66.555 =9tr
097.88.99.555 =9tr
096.22.99.555 =8tr
096.55.33.555 =9tr
096.99.88.555 =9tr
096.99.33.555 =8tr
0979.168.555 =8tr
0986.151.555 =8tr
0986.199.555 =8tr
098.666.0.555 =9tr
0987.989.555 =8tr
098.56.99.555 =8tr
0969.868.555 =8tr
0988.678.555 =8tr
098.90.99.555 =8tr
09.828.66.555 =8tr
0972.789.555 =8tr
0.97.97.97.555 =12tr
09.6666.8.555 =11tr