01665.105.105
01665.106.106
0986.57.8558
096.58.98.279

Sim nguyên kít để mãi mãi
Giá chuẩn 900k,ko mặc cả
call mr phú 01999.159.159