Bác nào có pm chữ ký cho luôn giá fix giùm em nhé
Thanks