Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tham gia lễ khai giảng khóa đào tạo Nhận thức chung về An ninh thông tin và tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005.

*
Con số chính thức của ISO cho thấy DN Việt Nam chưa đặt ưu tiên về vấn đề ATTT. Trước đó, một vài số liệu không chính thức của các tổ chức, tư vấn đánh giá thì Việt Nam có khoảng gần 40 DN đạt chuẩn ISO/IECC 27001 :2005. Đặc biệt, trong lĩnh vực CNTT số lượng đơn vị đạt chuẩn ISMS còn rất ít.