toàn bộ sim nguyên kit trả trước mới 100% chưa kích hoạt
LIÊN HỆ : 0987.192.192
ĐỊA CHỈ NHÀ SỐ 5 NGHÁCH 67 NGÕ GỐC ĐỀ ĐƯỜNG
MINH KHAI HÀ NỘI
đây là giá bán tại nhà ai muốn ship tận nơi thêm 50k nữa nhé
mua hai số sẽ có giảm giá

0943.428.168 ………. 100k

0943.42.84.86
………. 150k

0943.428.279
………. 100k

0943.428.499
………. 100k

0943.42.84.89
………. 100k

0943.428.299
………. 100k

0943.428.068
………. 100k

0943.428.768
………. 100k

0943.42.88.79
………. 100k

0943.428.478
………. 100k

0943.42.89.86
………. 100k

0943.428.128
………. 100k

0943.42.80.89
………. 100k

0943.428.799
………. 200k

0943.428.328
………. 200k

0943.417.866
………. 150k

0943.41.79.88
………. 100k

0943.417.579
………. 100k

0943.41.7776
………. 100k

0943.417.437
………. 100k

0943.417.388
………. 100k

0943.417.479
………. 100k

0943.417.489
………. 100k

0943.417.669
………. 100k

0946.94.2229
………. 100k

0946.92.96.94
………. 100k


0946.94.2200
………. 100k

0946.779.196
………. 100k

0946.92.90.93
………. 100k

0946.92.90.95
………. 100k

0946.92.90.96
………. 100k

0946.779.288
………. 100k

0946.77.92.98
………. 100k

0946.92.90.91
………. 100k

0946.942.246
………. 100k

0946.94.24.25
………. 100k

0946.92.93.91
………. 100k