ĐT;0979.742.668 .......0986.791.666 yahoo...lanvu313.......gmail,....vutham289hp@gmail .com

SỐ TAM quý ___ GIÁ _____ SỐ PHÁT LỘC ___ GIÁ
0966.032.888 ___ 5triệu _____ 0964.386.968 ___ 600
0966.032.999 ___ 5triệu _____ 0967.426.368 ___ 500
0963.104.886 ___ 500 _____ 0967.401.668 ___ 800
0978.948.268 ___ 500 _____ 0967.690.868 ___ 600
0967.858.368 ___ 600 _____ 096.798.4568 ___ 450
0975.639.268 ___ 600 _____ 0967.647.568 ___ 450
0978.247.586 ___ 300 _____ 0967.25.4568 ___ 500

0967.692.568 ___ 600 _____ 0964.03.7968 ___ 600
0964.434.868 ___ 700 _____ 0964.116.168 ___ 600
0985.212.616 ___ 700 _____ 0982.274.168 ___ 500
0964.64.2668 ___ 600 _____ 0965.210.368 ___ 500
0964.761.668 ___ 600 _____ 0965.210.568 ___ 500
0964.263.868 ___ 700 _____ 0967.581.688 ___ 500
0964.263.868 ___ 700 _____ 0962.68.71.68 ___ 600
0965.672.444 ___ 450 _____ 0967.90.92.93 ___ 500

SỐ THẦN TÀI ___ GIÁ _____ SỐ PHÁT LỘC ___ GIÁ
0978.24.9559. ___ 400 _____ 0967.163.499 ___ 200
0964.085.285 ___ 350 _____ 0967.126.099 ___ 200
0968.952.889 ___ đb _____ 0967.984.399 ___ 200
0965.535.929 ___ 400 _____ 0967.596.099 ___ 200
0965.989.181 ___ 400 _____ 0969.461.699 ___ 250
0982.080.535 ___ 400 _____ 0966.156.499 ___ 200

0968.700.779 ___ đb _____ 0964.221.899 ___ 350
0967.319.079 ___ đb _____ 0973.241.699 ___ 300
0967.164.179 ___ 250 _____ 0979.854.299 ___ 300
096.71.78.799 ___ 300 _____ 0964.705.699 ___ 250
0967.534.799 ___ 250 _____ 0965.307.399 ___ 250
0964.358.799 ___ 250 _____ 0967.627.499 ___ 200
0967.256.799 ___ đb _____ 0966.721.699 ___ 250
0967.045.799 ___ 250 _____ 0967.085.099 ___ 200

SIM SỐ ĐẸP ___ GIÁ _____ SIM SỐ ĐẸP ___ GIÁ
0967.745.188 ___ 250 _____ 0975.911.488 ___ 300
0967.430.188 ___ 250 _____ 0962.476.788 ___ 200
0967.062.488 ___ 200 _____ 0968.897.088 ___ 200
0966.465.388 ___ 300 _____ 0965.706.588 ___ 250
0963.51.87.88 ___ đb _____ 0966.016.588 ___ 300
0968.967.388 ___ 300 _____ 0967.29.84.88 ___ 250

0963.782.388 ___ 300 _____ 0964.109.188 ___ 250
0967.833.788 ___ 300 _____ 0982.729.588 ___ 350
0967.129.388 ___ 300 _____ 0984.829.388 ___ 350
0965.085.988 ___ 300 _____ 0979.954.388 ___ 350
0967.614.699 ___ 250 _____ 09678.74.288 ___ 250
0963.657.099 ___ 200 _____ 0982.652.188 ___ 400
0967.427.266 ___ 150 _____ 0982.652.188 ___ 400
0967.751.466 ___ 150 _____ 0967.597.266 ___ 150
0967.174.166 ___ 150 _____ 0964.685.766 ___ 150
0967.659.066 ___ 150 _____ 0968.920.366 ___ 200

Tài khoản 200k ___ giá _____ Tài khoản 200k ___ giá
0962.253.186 ___ 250 _____ 0969.517.588 ___ 300
0962.042.486 ___ 250 _____ 0985.360.188 ___ 350
0962.046.986 ___ 300 _____ 0968.731.588 ___ 300
0962.013.166 ___ 200 _____ 0969.207.588 ___ 300
0968.470.966 ___ 250 _____ 0969.341.588 ___ 300
0962.034.266 ___ 200 _____ 0966.731.088 ___ 300

0962.025.966 ___ 250 _____ 0969.542.588 ___ 350
0968.564.966 ___ 250 _____ 0966.104.788 ___ 300
0966.148.366 ___ 250 _____ 0969.715.099 ___ 300
0962.053.566 ___ 250 _____ 0969.462.199 ___ 300
0962.064.566 ___ 250 _____ 0968.843.799 ___ 350
0968.741.566 ___ 200 _____ 096.035.889 ___ 400
0962.203.566 ___ 200 _____ 0962.061.889 ___ 400

Tài khoản 200k giá giá _____ Tài khoản 200k ___ giá
0963.917.089 ___ 200 _____ 0962.046.189 ___ 200
0962.044.289 ___ 250 _____ 0962.022.089 ___ 250
0963.918.589 ___ 300 _____ 0963.746.489 ___ 200
0962.073.589 ___ 250 _____ 0962.034.289 ___ 250
0963.854.289 ___ 250 _____ 0968.462.089 ___ 200
0969.731.689 ___ 250 _____ 0969.487.289 ___ 200
0962.05.34.89 ___ 200 _____ 0968.374.389 ___ 250

0969.419.189 ___ 250 _____ 0968.765.189 ___ 250
0969.325.189 ___ 250 _____ 0962.01.85.89 ___ 300
096.82.82.089 ___ 250 _____ 0962.027.589 ___ 250
0968.763.189 ___ 250 _____ 0962.016.489 ___ 200
0963.780.669 ___ 200 _____ 0962.037.589 ___ 250
0966.366.803 ___ 200 _____ 0962.035.289 ___ 250

Tài khoản 0đ giá giá _____ tài khoản 100k ___ giá
0969.229.855 ___ 150 _____ 0966.792.166 ___ 200
0966.155.396 ___ 120 _____ 0966.792.188 ___ 300
0969.779.334 ___ 150 _____ 0966.792.186 ___ 250
0969.172.392 ___ 120 _____ 0966.792.588 ___ 300
098.9993.754 ___ 120 _____ 0966.792.198 ___ 200

0973.668.489 ___ 150 _____ 0966.793.186 ___ 300
0968.444.003 ___ 120 _____ 0966.793.286 ___ 300
0987.163.876 ___ 120 _____ 0966.794.589 ___ 250
0964.512.235 ___ 120 _____ 0163.551.7999 ___ 500
0966.174.874 ___ 200 _____ 01669.276.999 ___ 500
098.94.94.032 ___ 120 _____ 01674.583.583 ___ 400

SỐ Tiến ___ giá _____ tài khoản 200k ___ giá
0967.165.567 ___ 600 _____ 0962.381.012 ___ 200
0975.376.567 ___ 550 _____ 0969.751.012 ___ 200
0965.936.567 ___ 500 _____ 0968.360.012 ___ 200
0964.216.678 ___ 600 _____ 0963.075.012 ___ 200
0964.471.678 ___ 600 _____ 0966.865.012 ___ 200
0965.724.789 ___ 800 _____ 0962.951.012 ___ 200
0965.843.789 ___ 750 _____ 0968.846.012 ___ 200

0965.842.789 ___ 750 _____ 0963.761.012 ___ 200
0965.834.789 ___ 750 _____ 0962.684.123 ___ 350
0965.824.789 ___ 750 _____ 0966.794.345 ___ 300
0964 515 789 ___ 1tr _____ 0965.490.567 ___ 500
0964 039 789 ___ 1tr _____ 0978.69.94.95. ___ 200
0964.831.789 ___ đb _____ 0963.74.57.58 ___ 200
0964.238.789 ___ 1TR _____ 0962.03.84.85 ___ 200


ngày sinh 9x…giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ
0975.094.790 ___ _____ 0973.93.14.90
0972.516.390 ___ _____ 0967.09.15.90
0969.812.290 ___ _____ 0972.655.790
0976.586.490 ___ _____ 0963.55.12.90
0972.561.490 ___ _____ 0969.380.290
0968.508.790 ___ _____ 0976.024.790
0974.926.790 ___ _____ 0968.915.290
0968.608.390 ___ _____ 0968.420.290
0974.125.490 ___ _____ 0969.812.290
0982.563.490 ___ _____ 0967.106.690
0972.824.490 ___ _____ 0968.405.890
0974.076.690 ___ _____ 0972.514.890
0972.612.490 ___ _____ 0968.609.490

ngày sinh 9x…giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ
0962.412.791 ___ _____ 0975.046.191
0982.951.291 ___ _____ 0975.504.691
0969.981.491 ___ _____ 0974.370.191
0984.710.491 ___ _____ 0973.946.091
0974.19.82.91 ___ 150 _____ 0973.094.791
0962.520.391 ___ _____ 09785.27.4.91
0962.350.591 ___ _____ 0975.044.391
0974.358.291 ___ _____ 0974.784.691
09726.21.491 ___ _____ 0969.410.892
0975.843.191 ___ _____ 0974.706.592
0962.19.47.91 ___ _____ 0972.640.892
0975.094.291 ___ _____ 0982.165.492

ngày sinh 9x…giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ
0975.223.792 ___ 150 _____ 0972.802.692
0976.043.292 ___ 150 _____ 0973.405.192
0976.043.292 ___ 150 _____ 0972.417.192
0967.428.992 ___ 160 _____ 0972.196.492
0973.614.892 ___ 150 _____ 0975.158.792
0972.840.192 ___ _____ 0975.231.792
0975.814.392 ___ _____ 0975.163.292 ___ 150
0974.617.792 ___ _____ 0975.062.292 ___ 150
0975.231.792 ___ _____ 0968.568.492
0972.218.492 ___ _____ 09789.06.492
0968.625.392 ___ _____ 0975.104.792
0968.402.592 ___ _____ 0975.173.492
0967.209.692 ___ _____ 0985.325.492
0968.29.60.92 ___ _____ 097.456.1492

ngày sinh 9x…giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ
0968.015.792 ___ _____ 0975.143.392
0968.64.10.92 ___ _____ 0972.285.392
0982.605.493 ___ _____ 0972.609.392
0984.862.093 ___ _____ 0975.795.492
0973.854.393 ___150____0974.25.32.92 ___ 150
0972.074.093 ___ ____ 0973.285.192 ___ 150
0974.167.393 ___ 150 ___ 0975.743.292 ___ 15
0973.712.493 ___ _____ 0982.084.592
0987.081.493 ___ _____ 0975.198.492
0974.318.793 ___ _____ 0975.618.792
0974.332.093 ___ _____ 0975.196.492
0973.894.293 ___ _____ 0975.178.592
0973.992.493 _150 _____ 0972.983.592 ___ 150
0973.292.793 _150 _____ 0975.084.292 ___ 150

ngày sinh 9x…giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ
0968.016.493 ___ _____ 0974.108.493
0968.016.493 ___ _____ 0974.025.493
0968.019.493 ___ _____ 0975.189.793 ___ 150
0968.017.193 ___ _____ 0975.104.793 ___
0968.412.793 ___ _____ 0975.259.693 ___ 150
0968.112.793 ___ _____ 0975.418.493 ___ 150
0968.018.793 ___ _____ 0974.315.493
0968.218.493 ___ _____ 0979.251.493 ..
0972.528.693 _150 _____ 0975.743.793 ___ 200
0973.670.193 ___ _____ 0968.712.993 ___ 160
0974.855.693 _150 _____ 0972.621.793 ___ 150
0973.825.493 ___ _____ 0975.154.693
0973.964.093 ___ _____ 0974.023.493
0974.35.07.93 ___ _____ 09736.12.5.93 ___ 150

ngày sinh 9x…giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ
0963.191.794 ___ _____ 0964.195.994 ___ 160
0974.641.394 ___ _____ 0973.791.394 ___ 160
0972.490.294 ___ _____ 0972.830.994 ___ 160
0977.827.394 ___ _____ 0972.127.794
0974.603.594 ___ _____ 0974.314.694
0974.618.394 ___ _____ 0974.511.794
0987.091.794 ___ _____ 0974.821.694
0973.904.594 ___ _____ 0975.048.694
0975.058.794 ___ _____ 0974.635.294
0973.021.794 ___ _____ 0972.415.094
0974.192.394 _160 _____ 0973.422.094
0975.217.694 ___ _____ 0974.46.56.94

ngày sinh 9x…giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ
0985.891.694 ___ _____ 0983.432.594
0983.745.094 ___ _____ 0977.526.794
0985.452.094 ___ _____ 0968.657.994 ___ 160
0976.487.794 ___ _____ 0969.147.994 ___ 160
0974.386.294 ___ _____ 09677.12.994 ___ 160
0974.203.694 ___ _____ 0974.722.594
0985.021.694 ___ _____ 0974.402.794
0984.557.894 ___ _____ 0972.047.294
0988.624.394 ___ _____ 0974.581.394
0974.588.794 ___ _____ 0973.512.394
0988.219.694 ___ _____ 0973.51.95.94
0979.804.694 ___ _____ 097.282.10.94
0972.501.294 ___ _____ 0974.817.294
0975.46.91.94 ___ _____ 0968.403.294

ngày sinh 9x…giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ
0968.336.294 ___ _____ 0968.47.12.94
0968.506.294 ___ _____ 0968.209.194
0967.297.794 ___ _____ 0968.423.294
0968.417.294 ___ _____ 0968.34.11.94
0968.39.10.94 ___ _____ 0968.410.394
0968.516.594 ___ _____ 0974.330.894
0977.827.394 ___ _____ 0963.615.894
0975.048.964 ___ _____ 0969.418.695
0967.96.11.95 ___ _____ 0973.624.295
0969.730.795 ___ _____ 0972.50.12.95
0969.27.85.95 _ 150 _____ 0962.094.395 ___ 160
0968.39.11.95 ___ 150 ___0977.892.495
0967.098.995 ___ 180 ____0972.554.795
0974.394.695 ___ 180 ____0972.869.095
0974.394.695 ___ 180 ____0973.528.495 ___ 150

ngày sinh 9x…giá 150k _____ tặng 100% nạp thẻ ___ giá
0973.281.596 ___ _____ 0969.024.497 ___ 130
0972.293.496 ___ _____ 0975.094.697 ___ 130
09766.15.496 ___ _____ 0979.321.497 ___ 130
0974.705.496 ___ _____ 0984.293.097 ___ 130
0974.810.396 ___ _____ 0972.725.897 ___ 130
0974.704.596 ___ _____ 0983.540.297 ___ 130
0972.644.296 ___ _____ 0975.915.497 ___ 130
0972.644.296 ___ _____ 0974.650.498 ___ 150
0974.101.398 ___ _____ 0966.718.597 ___ 130
0974.716.498 ___ _____ 0966.721.897 ___ 130
0966.708.498 ___ _____ 0966.804.497 ___ 130
0976.436.298 ___ _____ 0975.316.498 ___ 150
0975.195.498 ___ _____ 0974.101.398 ___ 150
0969.124.098 ___ _____ 0966.708.498 ___ 150
0968.043.298 ___ _____ 0974.728.498 ___ 150
0973.463.198 ___ _____ 0974.620.498 ___ 150

ngày sinh 8x…giá 130k _____ tặng 100% nạp thẻ ___ giá
0984.184.580 ___ _____ 0972.437.382
0976.980.781 ___ _____ 0976.76.43.82
0974.790.583 ___ _____ 0974.585.482
0976.732.083 ___ _____ 0985.571.482
0975.281.483 ___ _____ 0988.729.182
0974.941.783 ___ _____ 0989.721.482
0987.816.985 ___ 150 _____ 0975.164.082
0974.752.089 ___ 180 _____ 0975.742.182
0966.871.489 ___ 150 _____ 0975.742.182
0973.279.489 ___ 230 _____ 0977.350.984
0973.279.489 ___ 230 _____ 0985.012.884
0988.965.489 ___ 230 _____ 0985.012.884

ngày sinh 8x…giá 150k _____ tặng 100% nạp thẻ ___ giá
0974.719.085 ___ _____ 0976.058.285 ___ 150
0984.807.685 ___ _____ 0985.806.285 ___ 180
0979.542.885 ___ _____ 0972.014.885 ___ 150
0977.927.885 ___ _____ 0972.285.469 ___ 180
0984.554.285 ___ _____ 0972.362.069 ___ 180
0978.393.485 ___ _____ 0972.248.069 ___ 180
0973.294.985 ___ _____ 0978.470.509 ___ 150
0976.459.185 ___ _____ 0974.902.169 ___ 200
0976.459.185 ___ _____ 0974.347.269 ___ 200
0962.048.669 ___ 180 ___0974.268.769 ___ 200
0975.462.769 ___ 180 ___0975.784.269 ___ 200

sim viettel…giá 200k _____ tặng 100% nạp thẻ
0977.463.069 ___ _____ 0976.093.169
0973.594.269 ___ _____ 0976.987.169
0976.093.269 ___ _____ 0973.349.269
0974.944.269 ___ _____ 0976.752.569
0976.022.769 ___ _____ 0973.538.169
0985.854.169 ___ _____ 0982.405.169
0975.392.769 ___ _____ 0989.847.269
0972.96.07.69 ___ _____ 0982.475.269
0973.290.469 ___ _____ 0977.091.869
0973.798.169 ___ _____ 0977.062.569
0975.970.469 ___ _____ 0975.784.269
0976.162.769 ___ _____ 0975.031.769

sim viettel ….giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k
0983.175.063 ___ _____ 0986.380.723
0982.092.615 ___ _____ 0986.215.723
0972.104.935 ___ _____ 0982.126.763
0975.140.925 ___ _____ 0982.047.163
0973.652.873 ___ _____ 0975.24.00.63
0982.093.652 ___ _____ 0975.1789.03
0975.095.062 ___ _____ 0979.619.563
0975.092.712 ___ _____ 0982.059.563
0979.486.302 ___ _____ 0975.325.563
0975.24.75.12 ___ _____ 0975.181.625
0986.513.052 ___ _____ 0975.241.325
0973.759.712 ___ _____ 0975.143.765
0982.105.612 ___ _____ 0975.208.835
0975.127.935 ___ _____ 0975.203.325

sim viettel ….giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k
0983.968.506 ___ _____ 0982.094.526
0985.612.426 ___ _____ 0982.128.716
0972.30.40.16 ___ _____ 0975.239.462
0982.043.263 ___ _____ 0982.048.163
0975.194.328 ___ _____ 0982.051.325
0975.240.328 ___ _____ 0985.260.935
0975.241.935 ___ _____ 0973.069.835
0983.491.765 ___ _____ 0972.1686.05
0985.073.165 ___ _____ 0982.124.935
0972.308.215 ___ _____ 0982.107.905
0975.096.035 ___ _____ 0982.017.835
0976.2389.07 ___ _____ 0976.867.035
0972.316.425 ___ _____ 0982.092.615

sim viettel ….giá 130k _____ mỗi tháng tặng 30k
0976.843.920 ___ _____ 0974.903.632
0986.307.271 ___ _____ 0982.764.612
0982.076.913 ___ _____ 0978.820.532
0973.286.743 ___ _____ 0987.537.254
0987.452.063 ___ _____ 0979.893.354
0984.580.503 ___ _____ 0983.259.421
0984.107.453 ___ _____ 0978.476.954
0978.47.05.09 ___ _____ 0979.291.147
0972.178.849 ___ _____ 0976.230.837
0974.290.948 ___

mobi số đẹp….giá 450k
0932.541.668
0935.557.188
0935.822.199
093..593.2866
0905.691.889
0905.12.6655
0935.163.463

VINA.. Đồng giá 130k
0945.683.488
0943.163.488
0946.183.488
0948.435.288
0946.541.588
0944.985.188
0946.501.588
0948.394.588
0946.409.288
0947.076.588
0947.630.188
094.83.85.088
094.998.1488
0943.683.488

VINA.. đồng giá 130k
0942.392.586
0942.993.186
0948.084.586
0943.184.586
0946.812.586
0945.084.586
0946.952.986
0947.683.186
0945.194.113
0943.195.113
0948.365.113
0947.496.288
0946.850.288
0947.353.288
0943.710.288
0948.055.186

0943.422.586
0945.823.586
0943.893.586
0945.189.386
0946.332.186
094.739.1266

0914.65.42.56
0914.588.232
0914.615.162
0914.583.100
0914.583.110
0914.58.31.51
0914.591.393
0914.591.365
0914.590.118
0914.583.096
0914.583.094

SIM TÀI KHOẢN 150K ___ giá
0912.904.506 ___ 150
0912.923.776 ___ 150
0912.921.035 ___ 150
0912.921.025 ___ 150
0912.912.709 ___ 200
0912.912.795 ___ 200
0912.912.176 ___ 200
0912.912.405 ___ 200
0912.925.648 ___ 150
0912.901.563 ___ 150
0912.904.595 ___ 200
0912.900.962 ___ 150
0912.921.220 ___ 200
0912.923.615 ___ 150
0912.921.146 ___ 200
0912.909.602 ___ 150

0912.923.001 ___ 150
0912.921.605 ___ 200
0912.922.806 ___ 150
0912.922.807 ___ 150
0912.923.108 ___ 150
0912.923.065 ___ 150
0912.923.426 ___ 150
0912.903.109 ___ 200
0912.913.065 ___ 200
0912.904.577 ___ 150
0912.924.033 ___ 150
0912.901.523 ___ 150

0912.924.016 ___ 150
0912.904.330 ___ 150
0912.926.334 ___ 150
0912.923.726 ___ 150
0912.903.664 ___ 150
0912.923.746 ___ 150
0912.925.708 ___ 150
0912.927.015 ___ 150
0912.927.348 ___ 150
0912.917.409 ___ 150
0912.917.648 ___ 150
0912.916.433 ___ 200
0912.916.206 ___ 200
0912.927.315 ___ 150

sinh viên vt chưa kic ___ giá
0977.750.478 ___ 130
0977.187.438 ___ 130
0983.985.378 ___ 130
0977.105.837 ___ 130
0987.610.117 ___ 130
0978.953.706 ___ 130
0982.915.736 ___ 150
0974.528.176 ___ 130
0973.61.04.16 ___ 150

0973.533.475 ___ 130
0974.917.745 ___ 130
0983.760.294 ___ 150
0982.029.604 ___ 130
0984.180.264 ___ 130
0984.957.554 ___ 130
0975.963.013 ___ 130
0985.640.423 ___ 130
0974.281.492 ___ 150
0974.663.051 ___ 130
0983.095.241 ___ 130
0984.135.371 ___ 130
0974.554.961 ___ 130

0974.202.461 ___ 130
0987.750.391 ___ 150
0975.015.561 ___ 130
0973.909.410 ___ 130
0977.215.130 ___ 130
0986.204.430 ___ 130
0984.458.600 ___ 130
0977.427.210 ___ 130
0982.880.938 ___ 200
0986.130.232 ___ 150
0989.362.781 ___ 130
0985.365.361 ___ 200
0976.74.99.75 ___ 180
0982.139.066 ___ 180

0979.265.829 ___ 180
0977.193.039 ___ 180
0977.401.598 ___ 180
0984.47.47.93 ___ 180
0978.699.495 ___ 180
0989.296.229 ___ 200
0983.69.91.92 ___ 230
0987.222.563 ___ 250
0978.24.9559 ___ 300
0987.796.105 ___ 130
0963.455.778 ___ 130
0978.832.581 ___ 130
0962.108.909 ___ 150
0988.074.689 ___ 250

0982.777.624 ___ 230
0982.11.02.83 ___ 230
0974.994.255 ___ 230
0984.033.182 ___ 150
0977.883.248 ___ 150
0986.906.389 ___ 250