0912.34.44.54=4triệu
sim đã kích, bao sang tên

lh: 0942.779.889