- Số tứ quý : 0000-1111-2222-3333-4444-5555-6666-7777-8888-9999
- Số tam hoa : từ 000 đến 999
- Số tiến : 01234 - 3456- 6789.....
- Số Lộc phát : 6886 a 6868 - 6688 - 8686 Thân f Tài : 7979 3979...
- số lặp : 8899 - 5566-6688 - 3399...
Và nhiều số khác :
Đã ra di : 641 2888 - 641 0999 - 696666......
Quý khách Liên hệ : 01235.881888 ( Nhận đặt theo yêu cầu giá cả tùy theo số nhưng sẽ rẻ hơn camkeets)