hàng mới nguyên kít chưa kích nha:


01282.21.21.21=1t2


alô:Hoàng:
0919.004.114