Như tiêu đề em đang cần báo khách!! anh em ai có hay biết ai có báo em nha!!!
Cám ơn anh em!!!