Nội Dung Phim Khát Vọng Giàu Sang Những bí mật nhỏ bẩn là đây không phải là trường hợp. Nếu bạn làm những tính toán bằng cách sử dụng con số thực tế là hoàn toàn khác với lợi nhuận trung bình mà bạn sử dụng để lựa chọn đầu tư và tiết lộ những gì Wall Street đã được ẩn . Bộ ph m không được tiết chế, con người sẽ trở nên xấu xa, độc ác mà ngay chính bản thân họ cũng không thể nhận ra. Bằng mọi giá, họ sẽ đoạt lấy thứ mình muốn, dù cho có phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ.
xoay quanh biến cố của một gia đình giàu có, khi mà trong một lần du lịch trên biển cùng chồng, người vợ chẳng may bị tai nạn rơi xuống biển, nhưng người gây ra lại là người đàn bà giúp việc trong gia đình mình, nhằm muốn chiếm đoạt tât cả nên bà ta bất chấp mọi thủ đoạn trên. Sau khi kế hoạch của người đàn bà độc ác đó thành công, có được tất cả. Xem Phim Khát Vọng Giàu Sang Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tập cuối