Ngày 26 tháng 12 năm 2012, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố.
Ảnh minh hoạ

Theo đó, Quyết định nêu rõ nguyên tắc xác định giá các loại đất và bảng giá các loại đất trong năm 2013, gồm: đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản); đất trồng cây lâu năm; đất ở đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị; đất ở tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn).
Ảnh minh hoạ

Xem thêm tại: giá đất cần thơ