Theo LĐ

Tại KĐT Nam Cần Thơ (quận Cái Răng), hiện mức giá đất nông nghiệp người có quyền SDĐ và chủ đầu tư dự án thương lượng dao động từ 350 - 500 triệu đồng/1.000m2.

Còn giá đất nông nghiệp ngoài dự án thấp hơn bình quân 100 triệu đồng/1.000m2 (250 - 400 triệu đồng/1.000m2).

Theo người dân có quyền SDĐ và chủ đầu tư các dự án, dù nằm trong hay ngoài dự án, giá đất nông nghiệp vùng ven đều giảm từ 20 - 30% so với thời điểm khoảng 2 năm trước; trong đó đất nông nghiệp vùng ven thuộc quận Ninh Kiều có giá cao nhất (từ 500 - 750 triệu đồng/1.000m2).

Xem thêm tại: giá đất cần thơ